Chuyển khoản ngân hàng

Số tài khoản
0071001113667
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - PGD số 10 CN HCM
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
060132988172
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đại Nam HCM
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
351658888
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Võ Văn Tần, HCM
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
102010002628116
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
19133558899019
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thắng Lợi
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456