Chuyển khoản ngân hàng

Số tài khoản
0071001113667
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - PGD số 10 CN HCM
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
060132988172
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đại Nam HCM
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
351658888
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Võ Văn Tần, HCM
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
102010002628116
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456
Số tài khoản
19133558899019
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thắng Lợi
Chủ tài khoản
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Đô thị
Nội dung chuyển tiền
Nguyễn Văn A, 0978123456, Mã khách hàng: 123456

THÔNG BÁO

close
Tài khoản của quý khách không thể đăng tin do chưa cập nhật số điện thoại. Vui lòng truy cập vào đây để cập nhật thêm thông tin và được tặng 02 tin thường hiển thị trong 02 tuần theo chính sách cho KH đăng ký mới tài khoản