Tin tức

Điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp nào?

Điều chỉnh giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Trong quá trình triển khai trên thực tế, giấy phép xây dựng nếu không phù hợp thì có thể đăng ký điều chỉnh lại. Vậy, hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép gồm những gì? Trình tự thủ tục ra sao? Có phải nộp lệ phí không?