Tư vấn luật

Con trai cả không có quyền ép bố mẹ lập di chúc

Anh trai tôi (34 tuổi, chưa lập đình) ép bố mẹ lập di chúc chia cho một phần nhà, đất. Anh nói là con trai duy nhất nên tài sản thuộc về anh, bố mẹ kh...Xem thêm