Tư vấn luật

Quy định về thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau mong được giải đáp: Để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp "xen kẹt" giữa khu dân cư trong thành phố lên đất ở, gia đình ...Xem thêm