Tư vấn luật

Trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn theo giá thời điểm nào?

Hỏi: Vào năm 2010, tôi chuyển đổi 516,8m2 đất nông nghiệp thành đất thổ cư, đã được cấp sổ đỏ và ghi nợ tiền sử dụng đất 434.112.000 đồng. Đến năm 201...Xem thêm