Tư vấn luật

12 cặp thuật ngữ về đất đai rất dễ nhầm lẫn

Có không ít cặp thuật ngữ về đất đai rất dễ gây nhầm lẫn như chuyển đổi quyền sử dụng đất - chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao khoán đất - giao đất...Xem thêm