Tư vấn luật

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận tặng cho quyền sử dụng đất?

Anh trai tôi định cư tại Đức, có hộ chiếu Việt Nam. Trước đây, anh nhờ tôi mua giúp một mảnh đất, nay tôi muốn làm thủ tục cho tặng mảnh đất này cho a...Xem thêm