Kiến trúc bốn phương

Những chi tiết kiến trúc

Linh vật Gargoyle, tháp chuông đôi, 3 cửa sổ hoa hồng... được đánh giá là những chi tiết kiến trúc đặc sắc tạo nên giá trị lịch sử và thẩm mỹ vượt thờ...Xem thêm