Thị trường vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát tình trạng giá vật liệu

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan và địa phương đề nghị thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhập, điều chỉnh công bố giá vậ...Xem thêm