Thị trường vật liệu xây dựng

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu nhôm nguyên liệu về 0%

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu nhôm chưa gia công thuộc nhóm 76.01 nên giảm xuống 0% thay vì mức 3% như hiện nay, mục đích là để hỗ trợ...Xem thêm