Thông tin thị trường

Cổ phiếu bất động sản - tiềm năng đầu tư trong trung và dài hạn

Trong bối cảnh lãi suất cho vay của các ngân hàng đang có xu hướng giảm, nhu cầu mua bất động sản để ở và đầu tư vẫn rất lớn. Cổ phiếu bất động sản vì...Xem thêm