Thông tin thị trường

Giá đất ở vùng ven Tp.HCM liên tục tăng cao trong suốt 1 tháng qua. Cơn "sốt đất" chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí nhiều chuyên gia lo ngại sẽ xảy ...Xem thêm