Thông tin thị trường

Cửa sáng cho thị trường căn hộ Tp.HCM ngày càng hẹp

"Cửa sáng" cho thị trường căn hộ tại Tp.HCM dường như ngày càng bị thu hẹp khi hoạt động cho thuê khó khăn hơn, sụt giảm liên tục về giao dịch, nguồn ...Xem thêm