Thông tin thị trường

Quy định mới về tính thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng, trong đó có hoạt động chuyển nhượng bất độ...Xem thêm