Chính sách - Quy Hoạch

Hòa Bình thông qua danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị cần thu hồi đất

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định về việc thông qua danh mục bổ sung (lần 2) các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 để ...Xem thêm