Chính sách - Quy Hoạch

Ngân hàng yêu cầu kiểm soát rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp địa ốc

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra công văn yêu cầu các ngân hàng kiểm soát rủi ro đối với việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và đặc biệt lưu...Xem thêm