Chính sách - Quy Hoạch

Dự kiến cải tạo, sửa chữa 108 chung cư cũ tại TP.HCM trong năm 2019

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, trong năm nay, TP dự kiến sẽ cải tạo, sửa chữa 108 chung cư cũ; lựa chọn nhà đầu tư 11 chung cư cấp D; ho...Xem thêm