Chính sách - Quy Hoạch

Đồng Nai thu phí xem thông tin đất đai từ 15/7

Tỉnh Đồng Nai áp dụng thu phí xem thông tin liên quan đến đất đai qua ứng dụng DNAI.LIS với giá 2.005 đồng/lần kể từ ngày 15/7/2021. Nếu người dùng kh...Xem thêm