Chính sách - Quy Hoạch

Tổng rà soát, xử lý công trình xây dựng sai quy định trên bán đảo Sơn Trà

UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý công trình xây dựng sai quy định trên bán đảo Sơn Trà.