Chính sách - Quy Hoạch

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

TP. Long Khánh (Đồng Nai) theo định hướng quy hoạch sẽ trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh, gồm 4 xã và 11 phường với tổng diện tích trên 191km2.