Chính sách - Quy Hoạch

Hà Nội duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị rộng 13,42 ha ở quận Long Biên

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị tại phường Thượng Thanh và phường Đức Giang (quận Long Biên) với tỷ lệ 1/500 vừa được UBND TP. Hà Nội...Xem thêm