Chính sách - Quy Hoạch

Hà Nội: Các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giảm tiền thuê đất

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã có Công văn số 4512/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, quận, thị xã triển khai thực hiện Quyết định số 22...Xem thêm