Kinh nghiệm xây dựng

Xây nhà không có bản vẽ thiết kế có được cấp giấy phép xây dựng?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý vô cùng quan trọng đối với công trình phải có giấy phép trước khi khởi công. Một trong những điều kiện để được c...Xem thêm