Tin thị trường

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ điều kiện thường trú, tạm trú khi mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân muốn thuê, mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên tại địa phương nơi có ...Xem thêm