Tin thị trường

Tăng giá trị bất động sản qua các yếu tố bền vững

Thị trường Việt Nam đang có lượng tồn kho bất động sản giá trị khoảng 22.976 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Theo các chuyên gia, để bất động sả...Xem thêm