Bán đất nền dự án tại Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái