Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái