Cho thuê nhà mặt phố tại Bà Rịa Vũng Tàu

  Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố. Tỉnh/Tp: Bà Rịa Vũng Tàu

 • 4.00 Tỷ/tháng
  75 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  05/12/2023
 • 13.00 Tỷ/tháng
  125 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  05/12/2023
 • 5.00 Tỷ/tháng
  125 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  01/12/2023
 • 18.00 Tỷ/tháng
  125 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  28/11/2023
 • 15.00 Tỷ/tháng
  360 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  28/11/2023
 • 8.00 Tỷ/tháng
  120 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  25/11/2023
 • 12.00 Tỷ/tháng
  250 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  25/11/2023
 • 9.00 Tỷ/tháng
  230 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  25/11/2023
 • 12.00 Tỷ/tháng
  450 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  24/11/2023
 • 13.00 Tỷ/tháng
  450 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  24/11/2023
 • 8.00 Tỷ/tháng
  150 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  24/11/2023
 • 8.00 Tỷ/tháng
  150 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  24/11/2023
 • 7.00 Tỷ/tháng
  125 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  23/11/2023
 • 5.00 Tỷ/tháng
  130 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  21/11/2023
 • 15.00 Tỷ/tháng
  175 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  19/11/2023
 • 40.00 Tỷ/tháng
  300 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  19/11/2023
 • 10.00 Tỷ/tháng
  250 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  31/08/2023
 • 26.00 Tỷ/tháng
  340 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  27/08/2023
 • 15.00 Tỷ/tháng
  250 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  24/08/2023
 • 8.00 Tỷ/tháng
  100 m²
  Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
  24/08/2023