Nạp thẻ

Vui lòng mua thẻ cào điện thoại và nhập các tiêu chí bắt buộc dưới đây:

Chú ý: Khách hàng thanh toán bằng hình thức nạp thẻ điện thoại sẽ mất 20% phí cho nhà mạng. Số phí này Dothi.net sẽ chịu 10% và Khách hàng chịu 10%. Ví dụ nạp thẻ 100.000 VND sẽ có 90.000 VND trong tài khoản.