Bán căn hộ chung cư tại Nhà ở xã hội Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp