Bán đất tại Khu đô thị mới Lideco - Bắc Quốc lộ 32