Bán đất tại Khu đô thị Vựng Đâng (Cienco 5 Hạ Long)