Bán đất nền dự án tại Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang