Bán đất nền dự án tại Phường Uyên Hưng, huyện Tân Uyên