Bán đất nền dự án tại Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước