Bán đất nền dự án tại Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn