Bán đất nền dự án tại Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải