Bán đất nền dự án tại Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai