Bán đất nền dự án tại Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy