Bán đất nền dự án tại Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên