Bán đất tại Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên