Bán đất tại Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang