Bán đất tại Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang