Bán đất tại Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa