Bán đất tại Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương