Bán đất tại Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân