Bán đất tại Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang