Bán đất tại Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc