Bán đất tại Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam