Bán kho, nhà xưởng tại Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long