Bán kho, nhà xưởng tại Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông