Bán nhà mặt phố tại Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh