Bán nhà riêng tại Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn