Bán nhà riêng tại Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa