Bán nhà riêng tại Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên