Bán nhà riêng tại Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa