Bán nhà riêng tại Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa