Bán nhà riêng tại Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc