Bán nhà riêng tại Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa