Bán nhà riêng tại Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái