Bán nhà riêng tại Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang