Bán nhà riêng tại Phường Quang Trung, Thành phố KonTum