Bán nhà riêng tại Phường Quyết Thắng, Thành phố KonTum