Bán nhà riêng tại Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa