Bán nhà riêng tại Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ