Bán nhà riêng tại Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh